TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 44 ปี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมธนารักษ์ จำกัด
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ police tv สถานีทีวีเพื่อประชาชน ประเด็นเกี่ยวกับ เปิดรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
กรมธนารักษ์ เปิดรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิ ครบรอบ 40 ปี
แถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
การประชุมหารือแนวทางการจัดให้สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปบ.509,ปบ.518 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แถลงข่าวการรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างจิตสำนึก รักษา พัฒนา เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (Csr of Treasury Department)
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 4/2562
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเหรียญ ธนบัตรและเงินตราไทยโบราณ THAILAND INTERNATIONAL NUMISMATIC FAIR 2019 TINF 2019
การประชุมการประชาสัมพันธ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีลงนามสัญญาเหรียญทองคำขัดเงา ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีลงนามสัญญาเหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี
แสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 60 ปี
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 3/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903