TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (24 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (24 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (22 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้าราชการและพนักงาน สำนักกษาปณ์ ได้บริจาคโลหิตให้กับหน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (16 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ กรมการเงินทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (8 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (3 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 (30 มกราคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 (27 มกราคม 2560)
นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะนายธนาคาร RBB, CBIL Capital, Citizens Bank International, และ Nepal Bank Limited ประเทศเนปาล (27 มกราคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เข้าเยี่ยชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 (27 มกราคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (27 มกราคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 (24 มกราคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 (23 มกราคม 2560)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สำนักกษาปณ์รังสิต (16 มกราคม 2560)
นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการ สำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 202 สำนักกษาปณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 (16 มกราคม 2560)
สำนักกษาปณ์เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (26 ธันวาคม 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903