TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิด นิทรรศการทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา (9 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 (5 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 (3 สิงหาคม 2559)
การประชุมการติดตามผลการดำเนินการโครงการประกวด การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3 / 2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 202 สำนักกษาปณ์ (27 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ นักศึกษาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ในอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 (27 กรกฎาคม 2559)
การประชุมการติดตามผลการดำเนินการโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 / 2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 202 สำนักกษาปณ์ (26 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 (25 กรกฎาคม 2559)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2559 (14 กรกฎาคม 2559)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีใหว้ครูช่างสำนักกษาปณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ในวันพฤหัสบดีที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (14 กรกฎาคม 2559)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานมอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 แก่กองทุนที่มีผลการประเมินจากผลการดำเนินงานประจำปีดีเด่น (11 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2559 (7 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 (5 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 (30 มิถุนายน 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดหน้าบ้าน (บริเวณรั้วหน้าสำนักกษาปณ์) พร้อมร่วมทำกิจกรรมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ (28 มิถุนายน 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ (20 มิถุนายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 (20 มิถุนายน 2559)
ภาพบรรยากาศในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกช้างไทย (9 มิถุนายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 (8 มิถุนายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนายธนาคารจากประเทศเนปาลจำนวน 19 คนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 (3 มิถุนายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 (30 พฤษภาคม 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903