TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนให้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่ดี (28 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 (28 สิงหาคม 2562)
การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (28 สิงหาคม 2562)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 9/2562 (28 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงตรวจพื้นที่โครงการสำคัญ (27 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมติดตามตัวชี้วัดและถ่ายทอดความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (27 สิงหาคม 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 (27 สิงหาคม 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 (27 สิงหาคม 2562)
นายทนญไชย เพ็ชร์ศรี นายช่างสำรวจอาวุโส ได้ทำการสอบเขตรังวัด ที่ราชพัสดุแปลง สส 24 (บางส่วน) ราย สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 7 (27 สิงหาคม 2562)
วันอังคารที่27สิงหาคม2562เวลา13.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ชั้น 2 (27 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562 (26 สิงหาคม 2562)
การตรวจราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (26 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (26 สิงหาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (26 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานภารกิจประจำ (26 สิงหาคม 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง (26 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีให้การต้อนรับ นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพฯ เดินทางมาติดตามผลโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ (26 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประ (26 สิงหาคม 2562)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562 (26 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (23 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903