TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 29/2561
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เหรียญ
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 6-2/2561
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการอนุรักษ์ กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เข้าสักการะพระเทวธนบดีสถิตที่กษาปณ์รังสิต ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักกษาปณ์
การประชุม คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2562
การประชุมแนวทางการพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณซอยพิพัฒน์ 2 กท.2308 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พุทธศักราช 2561
การประชุมการจัดงานกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ดูพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
การประชุมการกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีหน่วยงานราชการขอใช้งบประมาณแผ่นดินในการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการ
การประชุมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ของกรมธนารักษ์ ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ดูพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 3/2561
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงการคลัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903