TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมการจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ (โรงงานยางแท่งของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร) ราย การยางแห่งประเทศไทย
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการเคหะแห่งชาติ ครบรอบ 46 ปี
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พิธีเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1/2562
ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ของส่วนราชการ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมธนารักษ์
กิจกรรม “ รวมใจลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ” และโครงการ “ ผู้ใหญ่เหลือ (เรา) ขอ
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองที่ราชพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่1/2562
พิธีเปิด งาน “สู่อนาคตที่กว้างไกล ธพส.”
ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสวัสดิการสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต
การประชุมหารือเรื่องการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ ท่าเรือสงขลาและอัตราค่าภาระ
อวยพร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ประชุม สินเชื่อโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ”
การประชุมการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
TRD GAMES 2019
TRD GAMES 2019
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร ดร.สุเมร ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องในเทศกาลปีใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903