TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
พิธีทำบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าอวยพร นายจำเริญ โพธิยอด
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมธนารักษ์
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
การประชุมหารือการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีควบคุมดาวเทียม THEOS อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายอานุภาพ จามิกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในที่ราชพัสดุบริเวณขนส่งหมอชิด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายวินัย วิทวัสการเวช อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “กษาปณ์เกมส์ ครั้งที่ 12” และงานเลี้ยงสังสรรค์
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
อวยพรสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903