TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 (1 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2562 นางสาวอัญชลี ยุชังกูล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค.2562 (1 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา จัดทำโครงการธนารักษ์สัญจร (1 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ (1 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (1 สิงหาคม 2562)
พิธีเปิดป้ายสื่อความหมาย (INTERPRETATION SIGN) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองศรีมโหสถ (1 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวศุภรัตน์ สิงหรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ที่เดินทางมาฯ (1 สิงหาคม 2562)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ ได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 1281 ตราด ยี่ห้อโตโยต้า ให้กับโรงพยาบาลคลองใหญ่ (31 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (31 กรกฎาคม 2562)
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา ธนารักษ์พื้นที่สตูล นำข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562 (31 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (31 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 (31 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ได้ออกพื้นที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ รร.บ้านทับปริก ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ (31 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 นายภูริต กุศลผลบุญ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ประจำปีพุทธศักราช2562ณศาลาจัตุรมุข (31 กรกฎาคม 2562)
31 กรกฎาคม 2562 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (31 กรกฎาคม 2562)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจรับมอบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา (31 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี (31 กรกฎาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (30 กรกฎาคม 2562)
28 ก.ค. 62 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
28 ก.ค. 62 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธพ.นศ. พร้อมด้วย จนท.สนง.ธพ.นศ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562 (30 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999