TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีร่างกายแข็งแรง ณ บริเวณโถงหน้าโรงอาหาร เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 (15 ธันวาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 (15 ธันวาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 (15 ธันวาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 (9 ธันวาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 (8 ธันวาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 (7 ธันวาคม 2559)
นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Jaime Nualart Ambasscor of Mexico เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 (7 ธันวาคม 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” (2 ธันวาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (29 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (29 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (24 พฤศจิกายน 2559)
นายวุฒิชัย แสงเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ ให้สัมภาษณ์รายการ 168 ชั่วโมง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมา (24 พฤศจิกายน 2559)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านเหรียญกษาปณ์ The 2nd Coin Management Training Program ณ ห้องประชุม A352 สำนักกษาปณ์ (24 พฤศจิกายน 2559)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TNN NEWS เกี่ยวกับวิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่หาชมยาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (18 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (16 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (10 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (9 พฤศจิกายน 2559)
นายวุฒิชัย แสงเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบเหรียญกษาปณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (9 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (4 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (1 พฤศจิกายน 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903