TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 (25 พฤษภาคม 2559)
ข้าราชการและพนักงานสำนักกษาปณ์ ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้แก่หน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 83 ปี ในวันจันทร์ที่ 23พฤษภาคม 2559 ณ สำนักกษาปณ์ (23 พฤษภาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 (17 พฤษภาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 (17 พฤษภาคม 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม Mint Directors Conference(MDC) 29Th เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นิทรรศการ 60 พรรษา (4 พฤษภาคม 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีงานทำบุญประจำปีสำนักษาปณ์ โดย นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธี (12 เมษายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ มื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 (1 เมษายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 (31 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 (31 มีนาคม 2559)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภาฯ นายิกาสภากาชาดไทย” (31 มีนาคม 2559)
นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และ นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับการผลิตเหรียญที่ระลึก ในการประชุม MDC ครั้งที่ 29 (29 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 (28 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ (24 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ (24 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ฯ (23 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต นำคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอาจารย์สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยฯ (18 มีนาคม 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เข้าร่วมพิธีถวายรายได้ การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระญาณสังวร โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธี (18 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต นำคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอาจารย์โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทยเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ฯ (16 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเยาวชนค่ายความรู้ทางการเงิน Tisco Financial Camp รุ่นที่ 7 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา และศูนย์การเรียนรู้ฯ (15 มีนาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต นำคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย ภายไต้แนวคิด “ปันความรู้และโอกาสสู่เด็กไทย” (15 มีนาคม 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903