TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (29 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (29 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (24 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรีเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (23 กุมภาพันธ์ 2559)
ข้าราชการและพนักงานสำนักกษาปณ์ ร่วมบริจาคโลหิตแก่หน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ สำนักกษาปณ์ (23 กุมภาพันธ์ 2559)
นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านเหรียญกษาปณ์ และนางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของโรงกษาปณ์แก่คณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ (19 กุมภาพันธ์ 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักกษาปณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (19 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวนิษา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (17 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (12 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (11 กุมภาพันธ์ 2559)
นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย์ ผู้อำนวยส่วนพัฒนาธุรกิจ ให้สัมภาษณ์รายการร้อยใจไทย เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงกษาปณ์ และศูนย์การเรียนรู้ฯ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (8 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (4 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักกษาปณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมการหลักสูตร “กระบวนการทำงานเคลือบผิว PVD” ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นายอุทัย ศรีวิไล ที่มีความ เชี่ยวชาญในการเคลือบผิวPVD (29 มกราคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (29 มกราคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (29 มกราคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (29 มกราคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 (22 มกราคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 (22 มกราคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ฯ (21 มกราคม 2559)
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ศาลาธนารักษ์ 2 ออกจัดแสดงนิทรรศการสัญจร ณ โรงเรียนวัดประตูชัย (แก้วอุทิศ) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (14 มกราคม 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903