TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่างของเขต TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (6 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (5 กุมภาพันธ์ 2558)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) (30 มกราคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (27 มกราคม 2558)
ประกวดราคาซื้อชุดหล่อเย็น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (23 มกราคม 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องหนังเทียมจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (21 มกราคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา 100 บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (19 มกราคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro-nickel) ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 3,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (14 มกราคม 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (13 มกราคม 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (13 มกราคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 700,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (5 มกราคม 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (30 ธันวาคม 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (29 ธันวาคม 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องกำมะหยี่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (26 ธันวาคม 2557)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ (24 ธันวาคม 2557)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอก (ชัยภูมิ) (23 ธันวาคม 2557)
ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 150 ล้านเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (19 ธันวาคม 2557)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 100 ล้านเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (19 ธันวาคม 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (9 ธันวาคม 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903