TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro - nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (27 กรกฎาคม 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (20 กรกฎาคม 2558)
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ (6 กรกฎาคม 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำนวน 2 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (1 กรกฎาคม 2558)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (22 มิถุนายน 2558)
ประกวดราคาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 พฤษภาคม 2558)
ประกาศประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (CUPRO - NICKEL) ชนิดราคา 50 บาท จำนวน 3,400,000 เหรียญ (29 พฤษภาคม 2558)
TOR การใช้ประโยชน์อาคารโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (11 พฤษภาคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เพื่องานออกแบบ จำนวน ๒ รายการ (1 พฤษภาคม 2558)
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดาฟ้าศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (30 เมษายน 2558)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 เมษายน 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการระบบบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ จำนวน ๑ ระบบ (21 เมษายน 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (2 เมษายน 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (26 มีนาคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะทองแดง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 มีนาคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า 85% สำหรับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ บุรุษและสตรี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (25 มีนาคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (25 มีนาคม 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper)ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(สำนักการคลัง) (25 มีนาคม 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำแผ่นกระดานพลาสติกสำหรับเกลี่ยเหรียญกษาปณ์ จำนวน 1,200 แผ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (20 มีนาคม 2558)
จังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 มีนาคม 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903