TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันพุธที่21สิงหาคม2562เวลา08.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาฯ ณ อาคารหอประชุมร่มโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2562 (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมฟ้อนรำ “งานเฉลิมฉลอง 154 ปี มหาสารคาม” (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง จังหวัดเลย (23 สิงหาคม 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร มอบรถยนต์ 4 ประตู (23 สิงหาคม 2562)
โครงการกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (23 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่8/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่23สิงหาคม2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2562 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่23สิงหาคม2562เวลา11.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ณ ห้องประชุมชั้น5อาคารศาลากลางจังหวัดฯ (23 สิงหาคม 2562)
นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมรับนโยบายและคำแนะนำในการปฏิบัติงานจากนายพูลศักดิ์ จงเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ในการตรวจราชการ ณ สนง.ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (23 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างกรมที่ดิน กับ กรมธนารักษ์ ณ สนามฟุตบอลโรงกษาปณ์ รังสิต (23 สิงหาคม 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ส.ค. 62 (สมัครด้วยตัวเอง) (22 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562 (22 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังลึก ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (22 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุโขทัย (22 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 7 (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (21 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903