TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
การประชุมหารือมาตรการทางกฎหมายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ริมคลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 28/2561
การประชุมหารือแนวทางดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการก่อสร้างและบริหารโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ”ในพื้นที่ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (Ch7HD)
คณะข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ครั้งที่ 4 ตั้งแต่แยกเกษะโกมล ถึงคลองบางซื่อ
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิบดีกรมธนารักษ์
การประชุม สินเชื่อโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี
พิธีลงนามในหลักเกณฑ์และวิธีส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กรมธนารักษ์
การประชุมกำหนดแนวทางการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร
พิธีเปิดงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินราคาอสังงหาริมทรัพย์
การประชุมการบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สินร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่
การประชุมคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ ครั้งที่ 4/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903