TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรณีแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แปลงที่ 2
กรมธนารักษ์จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
การประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประกาศอื่น
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2562
อวยพรสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
คณะข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 1/2562
นางพัชนี ภัทรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสาธารณกุศลของมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส)
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร ท่านนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษ
พิธีเปิด “โครงการการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit)”
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร นางจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
อวยพรสื่อมวลชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้แก่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สถานีโทรทัศน์ News 1 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ท่านลีนา เจริญศรี อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
คณะข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 รอบที่ 2
นางพัชนี ภัทรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์มติชน ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์มติชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903