TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1
สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอหารือฯ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ โครงการ Senior Complex
การประชุมการติดตามงานโครงการสำคัญ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมการโอนสิทธิการเช่าโรงงานบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ ราย บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ฉช.528 และ ฉช.534 (บางส่วน) ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
การประชุมกรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอหารือแนวทางการใช้ที่ดินราชพัสดุพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 5/2562
โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ หลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ ช่อง เนชั่นทีวี Nation Channel ช่อง 22 ประเด็นเกี่ยวกับ เปิดรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม
การประชุมคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ครั้งที่ 1/2562
อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์รายการ “คนหลังข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ประเด็นเกี่ยวกับ เปิดรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
การประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1/2562
อธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์ในรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ในประเด็น เปิดรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
การประชุม การพัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตให้เป็น Home Port
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 44 ปี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมธนารักษ์ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903