TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานธนารักษ์์์พื้นที่กระบี่ี่ (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางณิชาภา เหล่ามาลา ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
ในอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุพร้อมห้องเย็น (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนปลูกต้นไม้ฯ (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประดับไฟอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (30 กรกฎาคม 2562)
นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนทางหลวง หมายเลข 102 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยาพร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “พะเยามินิมารา (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ (30 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999