TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาห้องสมุดและหอสมุดศิลป์(อำเภอมหาชนะชัย) (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.163 ตำบลกุดกง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายสุกฤษฎิ์ สืบศรี ขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ยส.482(บางส่วน) (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตรฯ (16 ตุลาคม 2562)
วันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ตุลาคม 2562)
ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 10/2562 (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ต.ค 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
13 ตุลาคม 2562 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธพ.นศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (15 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ (15 ตุลาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมฯ (15 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903