TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2562 (21 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (20 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2562 (20 สิงหาคม 2562)
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (20 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) (20 สิงหาคม 2562)
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาววาสนา มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (20 สิงหาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 (20 สิงหาคม 2562)
วันจันทร์ที่12สิงหาคม2562ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (20 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2562เวลา08.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่10/2562 (20 สิงหาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ 4/2562 อาคารราชพัสดุ (อาคารคลังพัสดุ 2) จำนวน 1 รายการ ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.493 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ 10135 (20 สิงหาคม 2562)
นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (19 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (ศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค 57 (19 สิงหาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมมอบสัญญาเช่าตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"ณ โรงเรียนศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (16 สิงหาคม 2562)
ประกาศ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (16 สิงหาคม 2562)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปทำกิจกรรม “คบจ. รวมใจอาสา CSR แหล่งท่องเที่ยว” ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (16 สิงหาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (15 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903