TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดผลตอบแทนจากการให้เช่าทรัพย์สินของรัฐในธุรกิจแต่ละประเภท
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 21/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นทีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นทีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมพิธี ไหว้ครูช่าง ณ สำนักกษาปณ์ รังสิต
เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุรองรับที่ดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ณ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ณ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex)บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 20/2561 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงาน กพร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และลงนาม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองน่าน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ในหัวข้อ Public Finance and Pisk Management Batch2
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในพิธิเปิดป้ายสื่อความหมาย (INTERPRETATION SIGN) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองน่าน
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง กรมธนารักษ์ และ กรมที่ดิน ณ โรงกษาปณ์ รังสิต
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง โดยความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่4/2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 801

หน้า : << ก่อนหน้า 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903