TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
รองอธิบดีกรมธนารักษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพเรือกับที่ดินเอกชน
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ 19 ปี
กรมธนารักษ์เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร”
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 27/2561
พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บริษัท พร้อมเพรียงชัยก่อสร้าง จำกัด และแถลงข่าวเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร หนองคาย
กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561
กฐินสามัคคีกรมธนารักษ์ประจำปี พ.ศ.2561
การประชุมหารือระหว่าง กรมธนารักษ์กับองค์การสะพานปลา เรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินและนำเสนอโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ครั้งที่1/2561
การประชุมสัมมนา "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมโรงงานกระดาษ (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กจ.194)
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 7/2561
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2561
การประชุมโครงการอาคารอเนกประสงค์ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โรงพยาบาลราชวิถี
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว)ครั้งที่ 4/2561
การประชุมแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งโรงแรมอมารี ดอนเมือง
การประชุมผลิตภัณฑ์เหรียญ เพื่อจำหน่ายในช่วงปีใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903