TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการของ สพพ. เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี สพพ.
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม หารือกรณี พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทย ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 304 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดิน กำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มี
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามสัญญาการบริหารงาน และดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ต ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในประเด็น กรมธนารักษ์กับการบริหารงานในภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานลงนามสัญญาการบริหารงานและดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ต จ.ภูเก็ต ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 11/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานรับเรื่องการแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนจากที่ดินทำกินกับ ที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Nation Tv และสถานีโทรทัศน์ TNN 16 ในประเด็นตลาดใหม่ดอนเมือง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ตึกทิปโก้
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ไบรท์ทีวี ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินสบทบทุนกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย” ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสมุดกรมธนารักษ์ชั้น 4

หน้า : << ก่อนหน้า 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903