TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นรอยยิ้มแห่งแผ่นดิน” (29 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นรอยยิ้มแห่งแผ่นดิน”และศูนย์การเรียนรู้ฯ (26 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา ๘๔ พรรษา มหาราชินี” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 – 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (23 สิงหาคม 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เหรียญที่ระลึกดอกกล้วยไม้ไทย (พิมพ์สี) ผลิตภัณฑ์ใหม่สำนักกษาปณ์ (17 สิงหาคม 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (10 สิงหาคม 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นรอยยิ้มแห่งแผ่นดิน” ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 (10 สิงหาคม 2559)
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิด นิทรรศการทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา (9 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 (5 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 (3 สิงหาคม 2559)
การประชุมการติดตามผลการดำเนินการโครงการประกวด การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3 / 2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 202 สำนักกษาปณ์ (27 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ นักศึกษาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ในอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 (27 กรกฎาคม 2559)
การประชุมการติดตามผลการดำเนินการโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 / 2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 202 สำนักกษาปณ์ (26 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 (25 กรกฎาคม 2559)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2559 (14 กรกฎาคม 2559)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีใหว้ครูช่างสำนักกษาปณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ในวันพฤหัสบดีที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (14 กรกฎาคม 2559)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานมอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 แก่กองทุนที่มีผลการประเมินจากผลการดำเนินงานประจำปีดีเด่น (11 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2559 (7 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 (5 กรกฎาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 (30 มิถุนายน 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดหน้าบ้าน (บริเวณรั้วหน้าสำนักกษาปณ์) พร้อมร่วมทำกิจกรรมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ (28 มิถุนายน 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999