TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (17 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วตราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (17 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (16 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา (16 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (16 มกราคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี (16 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (15 มกราคม 2561)
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (15 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (15 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (15 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (15 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (15 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (12 มกราคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12 มกราคม 2561)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี (12 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (12 มกราคม 2561)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (12 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (11 มกราคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903