TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวพัณพินกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร (6 ธันวาคม 2562)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวนูไรหม๊ะ นวมเอม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ร่วมประชุมปรึกษาการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวนูไรหม๊ะ นวมเอม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่พบปะผู้เช่าที่ประสบอุทกภัย (6 ธันวาคม 2562)
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ไปร่วมพิธีสวดมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 62 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ลงพื้นที่ชี้แจ้งรายละเอียดการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ณ ที่ทำการสำนักงานนิคมแม่ลาว ชร.287 (บางส่วน) ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (6 ธันวาคม 2562)
วันที่ 5 ธ.ค.62 เวลา 06.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และพิธีถวายพานพุ่ม (6 ธันวาคม 2562)
วันที่ 5 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ด้วยการทำความสะอาดคลองริมถนนพังงา-ทับปุด ฝั่งศูนย์ราชการ (6 ธันวาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (6 ธันวาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (6 ธันวาคม 2562)
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดนครราชสีมา (4 ธันวาคม 2562)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (4 ธันวาคม 2562)
ขอเชิญร่วมงานเปิดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ในวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านควน ตำบลพรุดินน่า อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (4 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะ คบจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ "จัดทำชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (4 ธันวาคม 2562)
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พร้อมด้วยนายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (4 ธันวาคม 2562)
ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี การเปิดโครงการ "จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒ (4 ธันวาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤศจิกายน 2562 (4 ธันวาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903