TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาห้องสมุดและหอสมุดศิลป์(อ.คำเขื่อนแก้ว) (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบ (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาห้องสมุดและหอสมุดศิลป์(อำเภอมหาชนะชัย) (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.163 ตำบลกุดกง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายสุกฤษฎิ์ สืบศรี ขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ยส.482(บางส่วน) (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าฯ (16 ตุลาคม 2562)
วันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (16 ตุลาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน (16 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมฯ (15 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำปี 2562 (15 ตุลาคม 2562)
งานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (15 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903