TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบของที่ระลึกให้กับนายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
การประชุมหารือ โครงการฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการตลาด
นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ เมืองทองธานี
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 14-8/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานคณะทำงานลงตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาผลของกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ครั้งที่ 2/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง
การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดอัตราค่าเช่าในลักษณะผ่อนปรน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือเรื่องสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation Contest 2019) ภายใต้หัวข้อ “วิวัฒนาการเงินตราไทย”
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903