TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานกาชาด ประจำปี 2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 27/2562
อธิบดีกรมธนารักษ์เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "สารสนเทศกับการบริหารจัดการภาครัฐ" หลักสูตรผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
การประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบทางยกระดับเข้าสู่โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
กรมธนารักษ์ร่วมงานกาชาดประจำปี 2562
กรมธนารักษ์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารกรมธนารักษ์และอาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์
การประชุมร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร NCC และคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รองนายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายการบริหารงาน ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด
อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 6/2562
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ แก่กลุ่มผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 26/2562
พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารห้องประชุม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวดกาญจนบุรี
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านแม่ลำใยให้ผู้เข้าอาศัย 60 หลัง
การเปิดตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
การประชุมสรุปประเด็นหารือของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง กรณี การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการปรับตัวของทุกภาคส่วน"
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ และ นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม TEMAN ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903