TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
นายพรชัย ผาคำ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดเนินมะหาด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส สุวรรณกาโล ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแกดำ (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ อาคารปฐมสัมมาคารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน“วันบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร (14 พฤศจิกายน 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรักษาการนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์และพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมยเข้าร่วมเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง (13 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่13พฤศจิกายน2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนพฤศจิกายน2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่6อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (13 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานสภากาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู (13 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ) จังหวัดสุพรรณบุรี (13 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ี่ปัตตานี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (13 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมหารือการจัด “โครงการจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (13 พฤศจิกายน 2562)
นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.626,นบ.62และนบ.628 ต.พิมลราช สำรวจเพื่อนำเข้าโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (13 พฤศจิกายน 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบหมายงานสำหรับเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม (13 พฤศจิกายน 2562)
วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562เวลา13.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่5/2562ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (12 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903