TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันอังคารที่10กันยายน2562เวลา15.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (11 กันยายน 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานธารักษ์พื้นที่ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (11 กันยายน 2562)
นางสาววรขนิษฐ์ ประทักษิธร ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ (11 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล เรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ (11 กันยายน 2562)
ในพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 ณ คลองรุณ บ้านคลองรุณ ตำบลดงเสือเหลือง (11 กันยายน 2562)
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า จังหวัดพังงา (10 กันยายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจรับมอบอาคารห้องประชุม ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (10 กันยายน 2562)
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน (10 กันยายน 2562)
วันที่ 9 กันยายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์และเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและพื้นที่อำเภอพาน (10 กันยายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สนง.ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 17 (10 กันยายน 2562)
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “เศรษฐกิจสุพรรณบุรีสู่การสร้างไทยที่ยั่งยืน” ยุคไทยแลนด์ 4.0 (10 กันยายน 2562)
วันจันทร์ที่9กันยายน2562เวลา10.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภาคเหนือกลุ่ม17ณ ห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (10 กันยายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดหนองแหวน ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (10 กันยายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์... (10 กันยายน 2562)
วันอังคารที่10กันยายน2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เทิดไท์องค์ราชัน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ (10 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กลุ่มที่ 17 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (10 กันยายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ลงพื้นที่ อ.นางรอง ออกเร่งรัดจัดเก็บเงินประกันอัคคีภัยและพบปะเยี่ยมเยียนผู้เช่า พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระค่าเช่าผ่านระบบ e-payment (10 กันยายน 2562)
ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 (10 กันยายน 2562)
ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการหลังใหม่สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (9 กันยายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน2แปลงซึ่ง นางพัชนี อินทรลักษณ์ ยกให้กระทรวงการคลัง (ใช้ประโยชน์ในราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง) (9 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903