TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข้าราชการ
ข้าราชการ
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จ.จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และเจ้าพนักงานดูเงิน ปง. (30 มกราคม 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จ.จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธาปก. นายช่างสำรวจ ปง. และเจ้าพนักงานดูเงิน ปง. (16 ธันวาคม 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (2 สิงหาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (12 กรกฎาคม 2559)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (24 มิถุนายน 2559)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 (17 มิถุนายน 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (13 พฤษภาคม 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (18 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (2 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (22 ตุลาคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (5 ตุลาคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) (14 กันยายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิงาน (14 กันยายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (7 กันยายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (28 กรกฎาคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ (15 มิถุนายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) (4 มิถุนายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (2 มิถุนายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (28 พฤษภาคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (12 พฤษภาคม 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903