TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (7 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (7 มีนาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ประกาศ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 (1 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี... (1 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี... (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28 กุมภาพันธ์ 2562)
แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ (28 กุมภาพันธ์ 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (22 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (3 ตุลาคม 2561)
การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุน (2 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17 กันยายน 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 (13 กันยายน 2561)
กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ (10 กันยายน 2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 (10 กันยายน 2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (31 สิงหาคม 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (23 สิงหาคม 2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (15 สิงหาคม 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (10 สิงหาคม 2561)
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) (10 สิงหาคม 2561)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (9 สิงหาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903