TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ยามเช้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (11 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้ประชุมหารือ คบจ.บึงกาฬ กรณีขับเคลื่อนการเปิดตลาดชุมชนบึงกาฬ และโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (11 พฤศจิกายน 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (11 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พระประทีปพระราชทาน ประดิษฐาน ณ ตระพังตาล ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (11 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีรับไฟ พระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย (10 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “บาราย ศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” ณ บริเวณปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (10 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมทอดกฐินตกค้างหรือกฐินโจร (9 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านวังใต้ ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการ “โครงการจัดทำชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (8 พฤศจิกายน 2562)
วันอังคารที่5พฤศจิกายน2562เวลา13.00น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะอนุุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ณ ห้องมหาธาตชั้น3ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์อาคาร1 (8 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ตลาดประชารัฐ กระทรวงการคลัง @ คลองมะกอก (8 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (8 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา จัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม” ณ ห้องประชุม เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านบุญมี (8 พฤศจิกายน 2562)
วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2562เวลา9.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิมที่ใกล้ตายบริเวณรอบสำนักงานเพื่อความร่มเย็น ร่มรื่น และมีผลไว้รับประทาน (8 พฤศจิกายน 2562)
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2562 (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา หมื่นพันธ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ชี้แจงการดำเนินโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุทัยธานี (8 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 7 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยนายสมชาย ประเสร็ฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (8 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) (7 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903