TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2562 (23 สิงหาคม 2562)
ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพนักบริหารเงินตรายุคใหม่” ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (23 สิงหาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน (23 สิงหาคม 2562)
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแต่ละด้าน (23 สิงหาคม 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 (23 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่21สิงหาคม2562เวลา08.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาฯ ณ อาคารหอประชุมร่มโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
โครงการกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (23 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่8/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่23สิงหาคม2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2562 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่23สิงหาคม2562เวลา11.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ณ ห้องประชุมชั้น5อาคารศาลากลางจังหวัดฯ (23 สิงหาคม 2562)
นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมรับนโยบายและคำแนะนำในการปฏิบัติงานจากนายพูลศักดิ์ จงเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ในการตรวจราชการ ณ สนง.ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (23 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม” ผู้ว่า นำพาทำบุญวันธรรมสวนะ” จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดหนองไผ่น้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (23 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างกรมที่ดิน กับ กรมธนารักษ์ ณ สนามฟุตบอลโรงกษาปณ์ รังสิต (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่ฯ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมออกหน่วยบริการกับจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ได้เข้าร่วมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ วัดลาดเป็ด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง (22 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมออกปฏิบัติงาน โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(ผอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ม.15 ต.ทะเมนชัย. อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมด้วยสำนักงานบริหารเงินตรา ให้ความอนุเคราะห์รถบริการเคลื่อนที่รับแลกเหรียญกษาปณ์ เพื่อบริการประชาชนร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ (22 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562 (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ บริเวณศาลา 100 ปีตราดรำลึก (22 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903