TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (13 สิงหาคม 2562)
นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช (13 สิงหาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ (13 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการ "ธนารักษ์สัญจร" ครั้งที่ 2 (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (13 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน (13 สิงหาคม 2562)
12 สิงหาคม 62 เวลา 7.00 น. นายเกริกชัย พรหมดวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (13 สิงหาคม 2562)
12 สิงหาคม 62 เวลา18.00น. นายเกริกชัย พรหมดวงพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุุ่มทอง-พุ่มเงิน)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (13 สิงหาคม 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2562)
12 สิหาคม 2562 ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 (12 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562 (12 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมกิจกรรม ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ (12 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมกิจกรรม ภาคเช้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้ (12 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562... (12 สิงหาคม 2562)
นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2562... (12 สิงหาคม 2562)
นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์... (12 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903