TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
25 ก.ค. 62 นายธีรพงค์ สุขช่วย ได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช (26 กรกฎาคม 2562)
25 ก.ค. 62 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมประชุม คบจ.จังหวัดนครศรีธรรมราช (26 กรกฎาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เข้าตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (26 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ออกตรวจพื้นที่อาคาร และสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ แปลง ตร.267 (26 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (26 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (26 กรกฎาคม 2562)
26 ก.ค.2562 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อม จนท.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช มอบรถยนต์แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 42 (ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง) (26 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ (26 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2562เวลา16.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดและเวทีเสวนามรดกที่แอบซ่อนคุณค่าที่ปรากฎ"หล่มเก่า เมืองหลบ แสนสงบ มากเสน่ห์" (26 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (26 กรกฎาคม 2562)
วันที่18 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00 น.นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตของสมเด็จฯ (26 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ (26 กรกฎาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ (26 กรกฎาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดกิจกรรม Mof Family Sport &Party 2019 ณ สนาม Sp Sosser อ.เมืองบุรีรัมย์ (26 กรกฎาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (26 กรกฎาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ล้าน้้า ล้าคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ. ล้าห้วยค้าโพธิ์ อ้าเภอพังโคน (25 กรกฎาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (25 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (25 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562เวลา08.30น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น5ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (25 กรกฎาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางตรวจราชการ ครั้งที่ 2/62 ณ สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช (25 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903