TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาห้องสมุดและหอสมุดศิลป์(อ.คำเขื่อนแก้ว) (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพร (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
นายสมชายเพียรมิตร รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ตรัง พร้อมด้วย คบจ.ตรัง เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาห้องสมุดและหอสมุดศิลป์(อำเภอมหาชนะชัย) (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.163 ตำบลกุดกง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายสุกฤษฎิ์ สืบศรี ขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ยส.482(บางส่วน) (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตรฯ (16 ตุลาคม 2562)
วันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ตุลาคม 2562)
ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 10/2562 (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ต.ค 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
13 ตุลาคม 2562 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธพ.นศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 (15 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903