TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า (11 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (11 ตุลาคม 2562)
นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงประจำปี 2562 (11 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00น.-20.30น.นายรังษี นาหิรัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการติดต่อราชการกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร (11 ตุลาคม 2562)
รับสมัครบุคคลทั้วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว (10 ตุลาคม 2562)
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอพรรณานิคม และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อประชุมร่วมกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (10 ตุลาคม 2562)
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตร บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำอูน ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ให้กับราษฏรตามโครงการธนาร (10 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ (10 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ได้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน สค. 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 1 – (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ประจำเืดือน เมษายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ปรจำเดือน มิถุนายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ประจำเืดือน สิงหาคม 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (10 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ได้นัดประชุมหัวหน้าส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนราธิวาสและผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (10 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903