TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
การส่งมอบ-รับมอบงาน ในตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ระหว่าง นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ กับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์
อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ และร่วมลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว เกี่ยวกับประเด็น นโยบายเชิงสังคม
อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
แถลงข่าวทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนากรมธนารักษ์
อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
การประชุมการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 59 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาครั้งที่ 16-10/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
การประชุมแนวทางแก้ไขปัญหากรณีพิพาทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สต.35 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาครั้งที่ 15-9/2562
อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/มอบนโยบาย พร้อมพิธีมอบรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2562
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 5/2562
กรมธนารักษ์ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) โครงการอบรบเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “ข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
การประชุมการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903