TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 25/2562
การประชุมการจัดสรรรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
ขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ พื้นที่ชุมชนบางขวาก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
อธิบดีกรมธนารักษ์เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
กรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครบรอบปีที่ 53
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2562
กรมธนารักษ์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบ Block chain ของกรมธนารักษ์ ในด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านที่ราชพัสดุ และด้านเหรียญกษาปณ์
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 24/2562
กรมธนารักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" บนที่ดินราชพัสดุ ณ พื้นที่ ตำบลตะปาน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
แถลงข่าว โครงการ "การเปลี่ยนชุมชนเป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และโครงการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ”จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 และการจัดทำร่างกรอบการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
กรมธนารักษ์ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช
ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 58
อธิบดีกรมธนารักษ์รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903