TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
TRD GAMES 2019
TRD GAMES 2019
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร ดร.สุเมร ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องในเทศกาลปีใหม่
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรณีแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แปลงที่ 2
กรมธนารักษ์จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
การประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประกาศอื่น
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2562
อวยพรสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
คณะข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 1/2562
นางพัชนี ภัทรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสาธารณกุศลของมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส)
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร ท่านนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษ
พิธีเปิด “โครงการการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit)”
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร นางจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903