TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราดรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ จัดการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาที่ดินราชพัสดุตามโครงการ"ธนารักษ์ประชารัฐ" ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (12 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเชษฐา ศรีบุระ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมพิธีีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่รัฐและราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงถล่มป้อมยามจุดตรวจ ชรบ. ต.ลำพะยา จ.ยะลา (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ (12 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ราย นายขวัญเมือง สุจินต์ ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (12 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา (12 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่สำรวจที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำมาจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก (12 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.746 (บางส่วน) เนื้อที่ 1-0-39 ไร่ ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (11 พฤศจิกายน 2562)
11 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ีสำนักงานธนารักษ์พื้้นที่อุดรธานีเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี (11 พฤศจิกายน 2562)
วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562เวลา07.30น.เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเรือทาน ณ บริเวณรอบพระธาตุเจดีย์ (11 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายเชษฐา ศรีบุระ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน (11 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวทุ่งบัวตองอย่างเป็นทางการบนดอยแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (11 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ยามเช้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (11 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ได้ประชุมหารือ คบจ.บึงกาฬ กรณีขับเคลื่อนการเปิดตลาดชุมชนบึงกาฬ และโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (11 พฤศจิกายน 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (11 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903