TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 (9 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สวนสุขฤทัย) (6 กันยายน 2562)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรที่จัดขึ้นประจำทุกเดือน (6 กันยายน 2562)
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (6 กันยายน 2562)
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (6 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ทำความสะอาด เก็บเมล็ดพันธุ์ และปันน้ำใจฯ (6 กันยายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (6 กันยายน 2562)
วันศุกร์ที่6กันยายน2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ณ วัดช่องลมเทวา (6 กันยายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่า นำพาทำบุญวันธรรมสวนะ”จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดป่ารุ่งอรุณ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (6 กันยายน 2562)
เมื่อวัน พุธ ที่ 4 ก.ย. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการบ้านธนารักษ์ฯ (5 กันยายน 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2562 เรื่องการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติม รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (5 กันยายน 2562)
รายงานทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 (5 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุบริเวณตลาดสดเทศบาลวังทอง ที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา (5 กันยายน 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่บริเวณลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง ณ ห้องลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง (5 กันยายน 2562)
เมื่อวัน 3 กันยายน 2562 นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (4 กันยายน 2562)
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพูลศักดิ์ ขำมะโน นายช่างสำรวจอาวุโสรักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาจัดประชุมคณะอนุกรร (4 กันยายน 2562)
วันพุธที่4กันยายน2562เวลา08.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า Morning Brief จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น5ศาลากลางจังหวัดเพชรบููรณ์ อาคาร2 (4 กันยายน 2562)
วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ (4 กันยายน 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรังเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานตรังยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ย.62 ณ บริเวณห้างโรบินสัน สาขาตรัง (4 กันยายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (4 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903