TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 (14 มิถุนายน 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (11 มิถุนายน 2562)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 (29 พฤษภาคม 2562)
นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการ สำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องบัวฉัตร สำนักกษาปณ์ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 (28 พฤษภาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑ์รักษ์) บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ “เรื่องง่ายใกล้ตัว” หลังข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD (24 พฤษภาคม 2562)
นางวรนุช ภูอิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า พร้อมคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.)รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและศูนย์การเรียนรู้ฯ (23 พฤษภาคม 2562)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเข้าร่วมงาน วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พฤษภาคม 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินร่วมออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พฤษภาคม 2562)
คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ ๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (22 พฤษภาคม 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑ์รักษ์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลในรายการ “BNK48 Digital Live On tour”ออกอากาศสดทาง BNK48 Facebook Fan page Live Streaming (16 พฤษภาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่พร้อมนักทูต จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 (1 พฤษภาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 (29 เมษายน 2562)
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (25 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (23 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (22 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ ทรรศนารัตนโกสินทร์ ” (17 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) (9 เมษายน 2562)
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน งานทำบุญประจำปีสำนักกษาปณ์ โดยมีผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (5 เมษายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903