TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 (6 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 (5 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนธนินทรวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 (4 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 (3 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (30 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รับมอบรางวัล “ MUSEUM THAILAND AWARDS 2018” สาขา Museum Thailand Popular Vote 2018 (30 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 (27 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 (24 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7(อพท.7) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 (23 สิงหาคม 2561)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วาดภาพ (พิพิธภัณฑ์)” (22 สิงหาคม 2561)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ ร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น3 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 (17 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 (17 สิงหาคม 2561)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง ประสบการณ์ในการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์ (17 สิงหาคม 2561)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง ประสบการณ์ในการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์ (17 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการนำชม (16 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ (9 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายทิวา เผื่อนปฐม ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดม่านพิพิธ ชวนน้องพิศบางลำพู” (9 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 (8 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 (3 สิงหาคม 2561)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิง ดร. เมน นารี วุฒธี จากกระทรวงกรรมการและศาสนา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยคณะ เข้าชมพิพิธบางลำพู (3 สิงหาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903