TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / โครงการสำคัญ
แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / โครงการสำคัญ

หมวดย่อย
   แผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์
   รายงานประจำปี กรมธนารักษ์
   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
   คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (ระดับรองอธิบดี)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
รายงานประจำปี 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2558
รายงานประจำปี 2557
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานประจำปี 2556
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2555
แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปี 2553
แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปี 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999