TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม ปีที่ 8 จัดขึ้นโดยไทยเบฟร่วมกับโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี (5 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ (5 สิงหาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (3 สิงหาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากาหนดราคาทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (3 สิงหาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (3 สิงหาคม 2562)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เข้าตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กค.-1สค.62 (2 สิงหาคม 2562)
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามได้บริจาครถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่งยี่ห้อนิสสัน สีเทา หมายเลขทะเบียนนข-2311มหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนฉิมพลีวิทยา (2 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี (2 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมโครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาาชน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ตำบลทุ่งหลวง (2 สิงหาคม 2562)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (2 สิงหาคม 2562)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายประจักษ์ อำไพ นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ รายนายอุกฤษณ์ สุขกสิ น.ส.3ก. เลขที่ 1112 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด (2 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว (2 สิงหาคม 2562)
นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ในโอกาสเดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (2 สิงหาคม 2562)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา (2 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเชียงราย (2 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรที่จัดขึ้นประจำทุกเดือน (2 สิงหาคม 2562)
โครงการ”เรียนรู้จังหวัดเศรษฐกิจติดจรวด”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ คบจ.บุรีรัมย์ ซึ่งธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เข้าร่วมและ เป็นประธานการประชุม (2 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร (2 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันที่ 28 ก.ค.2562 (1 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (1 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903