TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายปาล์ม โชติมานุกูล นักประเมินราคารัพย์สินชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการนักงาน ธนารักษ์พื้นที่หนองคายเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (14 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร... (13 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร... (13 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9… (13 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ... (13 ตุลาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธีเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” (13 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2562)
นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงประจำปี 2562 (11 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00น.-20.30น.นายรังษี นาหิรัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการติดต่อราชการกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร (11 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางอรทัย จงเจริญ มอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Payment)แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (11 ตุลาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุบุกรุกพื้นที่นอกเขตเช่าและตรวจสอบแปลงยกเลิกการเช่าที่ราชพัสดุ แปลง จบ. ๑๘๐ (11 ตุลาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง แปลง จบ.๑๖๙ อำเภอขลุง และแปลง จบ.๑๐๗ อำเภอปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (11 ตุลาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” (11 ตุลาคม 2562)
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอพรรณานิคม และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อประชุมร่วมกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (10 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ (10 ตุลาคม 2562)
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตร บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำอูน ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ให้กับราษฏรตามโครงการธนาร (10 ตุลาคม 2562)
กรมประมง ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุุ สค.1 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อตั้งเป็นศูนย์ One Stop Sevice (10 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์์ของ ยสท. จ.ขอนแก่น (10 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ได้นัดประชุมหัวหน้าส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีีีี (10 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903