TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายสมชาย เพียรมิตร นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ตรัง ร่วมงาน"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (10 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์มอบรางวัล ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์(e-payment)ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุจำนวน 3 ราย รายละ 500 บ. คงเหลือจำนวน 2 รายอยู่ระหว่างแจ้งผู้เช่า (10 ตุลาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน4 ราย (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนราธิวาสและผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจอาคารบริเวณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนราธิวาส (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อถ่ายทอดนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์และสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งว (10 ตุลาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (9 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 (9 ตุลาคม 2562)
นายทิติพงษ์ ภุ่เกษมวรากูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา มอบเงินรางวัล e-payment ผู้เช่าที่ราชพัสดุ (9 ตุลาคม 2562)
นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร มอบรางวัลให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (9 ตุลาคม 2562)
คบจ .สมุทรสาคร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (9 ตุลาคม 2562)
คบจ .สมุทรสาคร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (9 ตุลาคม 2562)
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (9 ตุลาคม 2562)
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวันชัย คงเชื้อ นายช่างสำรวจอาวุโส และนางสาวศุภลักษณ์ สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ร่วมประชุมหารือฯ (9 ตุลาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ครั้งที่ 10/2562 (ครั้งที่ 11) (9 ตุลาคม 2562)
คุณไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางไกลอีกต่อไป ใกล้ 7-11 ที่ไหนชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุได้ที่นั่น ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขา (9 ตุลาคม 2562)
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 10871 เลขที่ดิน 127 (9 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นำโดยนายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารงานธนารักษ์ รุ่นที่ 6... (9 ตุลาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (9 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903