TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนทางหลวง หมายเลข 102 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยาพร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “พะเยามินิมารา (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ (30 กรกฎาคม 2562)
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 68 รูปและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 30 กรกฎาคม นายเอกพล พรายพันธ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาปรับปรุง website ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 กรมธนารักษ์ (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 62 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (30 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 28 ก.ค 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร นำข้าราชการพร้อมเจ้าเหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฯ เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เข้าร่วมกิจกรรมในเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล นำคณะเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี... (30 กรกฎาคม 2562)
นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ (30 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903