TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (30 กรกฎาคม 2562)
นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล... (30 กรกฎาคม 2562)
นางสุธิรา ไชยยะ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล... (30 กรกฎาคม 2562)
นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ผู้อำนวยการประเมินราคาทรัพย์สิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดทียนถวายพระพรชัยมงคล... (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ (29 กรกฎาคม 2562)
นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (29 กรกฎาคม 2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 กรกฎาคม 2562)
ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมในเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (28 กรกฎาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค.2562 (28 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 กรกฎาคม 2562)
เวลา 07.00 น. นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 กรกฎาคม 2562)
28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 กรกฎาคม 2562)
การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมุกดาหารและแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562 (26 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เข้าร่วมโครงการ "คบจ.ยะลา ปันรัก ปันน้ำใจ" เพื่ออวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ (26 กรกฎาคม 2562)
วันอังคารที่23กรกฎาคม2562เวลา14.00น.นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ชั้น 2 (26 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายคณาวุฒิ สิริธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมธนารักษ์ (26 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903