TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทร่วมกับคณะบริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท(คบจ.) เข้าร่วมโครงการ คบจ. ร่วมคิด สร้างสรรค์พัฒนาแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยผ่านกลไกขององค์กรชุมชน (25 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางตรวจราชการ ครั้งที่ 2/62 ณ สนง.ธนารักษ์พื้นที่ตรัง (25 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.39 น. นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ได้เป็นเกียรติทำพิธียกเสาเอก เสาโทเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ศ.ล 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก (25 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ท่านผู้ตรวจราชกรมธนารักษ์ นายลือชา นิสัยกล้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจับฉลากเหรียญที่ระลึก ฝนหลวงพระราชทานรัชกาลที่ 9 จำนวน 51 รางวัล ให้กับผู้เช่าผ่านระบบ E-payment (25 กรกฎาคม 2562)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (25 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (25 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส ตัวแทน สธพ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนแผนหลักการพื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (25 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 กรกฎาคม 2562)
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9 เพื่อพิจารณากำหนดราคาทรัพย์ในการขายทอดตลาด (25 กรกฎาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่าบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์(Flnal Report ) (25 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (25 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยมอาคารโครงการจัดหาห้องเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้จังหวัด ตร.412 และอาคารโครงการส่งเสริมการแปรรูปมังคุดอินทรีย์ครบวงจร ตร.481 (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” (24 กรกฎาคม 2562)
นายกรจักร ชูทิพย์ นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ร่วมกับมลฑลทหารบกที่ 42 ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 205 (24 กรกฎาคม 2562)
นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (24 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายชาญชัย ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการก่อสร้างทางคู่สายชุมทางศรีราชา-ระยองและมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.ชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2562 (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2562 น.ส.อัญชลี ยุชังกูล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และพระพุทธชินราช (24 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903