TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2562 (10 กรกฎาคม 2562)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ เข้าตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2562 (10 กรกฎาคม 2562)
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมืองได้มีการประชุม ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมเครสโคคอนเฟอเรนส์ โรงแรมเครสโค จังหวัดบุรีรัมย์ (10 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำเม่น ต.หนองรี จ.ชลบุรี (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.05 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ไหว้แม่คงคา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และศาลตา ยาย (9 กรกฎาคม 2562)
ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์ ภารกิจประจำ โครงการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ ถ้วยพระราชทาน ในการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธีเปิดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "ธนารักษ์รวมใจแบ่งปันให้โรงเรียนและชุมชนบ้านแม่ลาน" ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ไฟไหมชุมชนหลังโรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ พร้อมทั้งสอบถามและเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบอัคคีภัย (9 กรกฎาคม 2562)
นายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุพร้อมด้วยธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมืองคูเมือง (9 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครยก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (8 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2562นายประมิตร ไชยศรี นายช่างสำรวจอาวุโส เจ้าหน้าที่ในส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ (8 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกผันของบุคลากรในหน่อยงาน“โครงการปันสุขปี 2”ณ โรงเรียนบ้านโคกไร่ (8 กรกฎาคม 2562)
เมื่อระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายจารึก ฤทธิ์เดช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา โดยมี นายสาธิต บุญแ (8 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (8 กรกฎาคม 2562)
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมเจ้าหน้าทีในหน่วยงาน ร่วมใจทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า(บ้านสิงห์ท่า) (8 กรกฎาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงาได้มอบหมายให้นางสาวศลิษา กาญจนสถิตย์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมส่งมอบงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (8 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903