TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ได้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เพื่อก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) (3 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการพิสูจน์สิทธิในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2562 (3 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เรื่องการขอใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (3 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมธนารักษ์ (3 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 (3 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ณ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (3 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 (2 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสรศักดิ์ ชูพรม นายช่างสำรวจอาวุโส ,นายนรินทร์ ราชชมภู นายช่างสำรวจชำนาญงาน ร่วมกับนายชัชวาล แสงอุทัย นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุุ ฯลฯ (2 กรกฎาคม 2562)
นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2562(การปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562) (2 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ วัดศรีเจริญ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท (1 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจติดตามผลการเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ (1 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ (1 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ณ วัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (1 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (28 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย ฯลฯ (28 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ประกาศผลการตัดสินและมอบเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่เข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการประกวดการจัดทำภาพข่าวในเว็บไซด์ (28 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมภายในหน่วยงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (28 มิถุนายน 2562)
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (28 มิถุนายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/2562 ณ.ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน (28 มิถุนายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903