TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ตลาดท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (29 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ส่วนจัดการฐานข้อมูลและส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน นำโดยนายปัณณทัต อุทธิเสน ลงพื้นที่ติดประกาศฯ (29 พฤศจิกายน 2562)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดนฤภัยประชาบำรุง อำเภอบางปะกง (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมานะ คำแพง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รังวัดสอบเขตที่ดิน รพ.สต.ไทรงาม (28 พฤศจิกายน 2562)
เปิดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ จังหวัดมุกดาหาร (28 พฤศจิกายน 2562)
นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดหนองคายจำนวน 7 แปลง (28 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ได้หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกเกี่ยวกับการเปิดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุแปลง นภ.531 (28 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (28 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสันธาน กิจมงคล รักษาราชการแทน (28 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ณ ชุมชนยางพัฒนา ตำบลบุ่ง อำเภอฯ (28 พฤศจิกายน 2562)
วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 6/2562 ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม (28 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา 15.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.678 (บางส่วน) , นธ.679 และ นธ.680 จำนวน (28 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชก (28 พฤศจิกายน 2562)
พิธีเปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (28 พฤศจิกายน 2562)
อธิบดีกรมธนารักษ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร (28 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมประชุมคณะบริหารการคลังประจำจังหวัดปัตตานี (คบจ.) ณ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี (27 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถตู้โดยสาร ยี่ห้อ โตโยต้า ขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 3671 สุพรรณบุรี (27 พฤศจิกายน 2562)
ขอเชิญร่วมงานเปิดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (27 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903