TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
งบทดลอง ปรจำเดือน มิถุนายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ประจำเืดือน สิงหาคม 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (10 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ได้นัดประชุมหัวหน้าส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดนราธิวาสและผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจอาคารบริเวณท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนราธิวาส (10 ตุลาคม 2562)
นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อถ่ายทอดนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์และสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งว (10 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชี (9 ตุลาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (9 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 (9 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร(คบจ.สมุทรสาคร)เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ วิจิ (9 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ผลย (9 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ประชุมตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคล (9 ตุลาคม 2562)
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวันชัย คงเชื้อ นายช่างสำรวจอาวุโส และนางสาวศุภลักษณ์ สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ร่วมประชุมหารือฯ (9 ตุลาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) (9 ตุลาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ครั้งที่ 10/2562 (ครั้งที่ 11) (9 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (9 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903