TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัดตราด) (3 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมและลงตรวจพื้นที่ ณ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (3 กันยายน 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์เป็นประธานกรรมการ (3 กันยายน 2562)
นายทนญไชย เพ็ชร์ศรี นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (2 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ มอบหนังสือขออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างจุดตรวจเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด (2 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2562เวลา14.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯร่วมการกุศลกัณฑ์เทศมหาชาติและร่วมบริจาคจตุปัจจัยไทยทานเป็นเครื่องบูชาธรรมประจำกัณฑ์"มัทรี" (2 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ภาคพรรษา (2 กันยายน 2562)
วันจันทร์ที่2กันยายน2562เวลา11.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนสิงหาคม2562ครั้งที่7/2562ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ (2 กันยายน 2562)
วันจันทร์ที่2กันยายน2562เวลา14.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 (2 กันยายน 2562)
นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และนางสาวชุติมา ไตรมาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเลขทะเบียนที่ ลบ.424 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (2 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง จังหวัดเลย (30 สิงหาคม 2562)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเลย (คทช.จ.เลย) (30 สิงหาคม 2562)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก (30 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ (30 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี (30 สิงหาคม 2562)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “กินผักปลอดภัย ได้สุขภาพ” (30 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (30 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่28สิงหาคม2562 เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ณ ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมืองฯ (30 สิงหาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในพื้นที่ป่า ณ ห้องปฏิบัติการปลัดจังหวัดพิจิตร (30 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 (30 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999