TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะครูค่ายการเงิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (4 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 (3 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (2 เมษายน 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 โดยออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ (2 เมษายน 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 (1 เมษายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2562 สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้จัดกิจกรรมโครงการเสวนาธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ 2 (1 เมษายน 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑ์รักษ์) ได้ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "ไทยทึ่ง Wow! Thailand” ทางช่อง GMM25 (27 มีนาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 (6 มีนาคม 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑ์รักษ์) ได้ให้สัมภาษณ์รายการ “กอดรัต Field Trips” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง3HD ในประเด็นพิพิธบางลำพู (6 มีนาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 (4 มีนาคม 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร M.B.A ชาวจีน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (27 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรยุคใหม่ (21 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (21 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ คณะสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903