TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน

หมวดย่อย
   ข้าราชการ
   พนักงานราชการ
   ลูกจ้างประจำ
   ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส (17 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานนำชม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศาลา 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 (7 มกราคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 (7 มกราคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (25 ธันวาคม 2556)
ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 (13 ธันวาคม 2556)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างโลหะปฏิบัติงาน (10 กรกฎาคม 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5]

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903