TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (20 มีนาคม 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ไว้ตามเดิม ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 (20 มีนาคม 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ไว้ตามเดิม ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 (20 มีนาคม 2561)
รับสมัครบุุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต (19 มีนาคม 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 (19 มีนาคม 2561)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (20 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (12 กุมภาพันธ์ 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (1 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (26 มกราคม 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (22 มกราคม 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (22 ธันวาคม 2560)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21 ธันวาคม 2560)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ (13 ธันวาคม 2560)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ และนายช่างไฟฟ้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (21 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ใน ต.นักทรัพยากรบุคคล ต.นักจัดการงานทั่วไป และต.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (22 กันยายน 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 (7 กันยายน 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (16 สิงหาคม 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 (25 กรกฎาคม 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903