TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ (30 สิงหาคม 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) (30 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (29 สิงหาคม 2562)
การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (28 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (28 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (27 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (26 สิงหาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (26 สิงหาคม 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ส.ค. 62 (สมัครด้วยตัวเอง) (22 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา (22 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (21 สิงหาคม 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (21 สิงหาคม 2562)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด (20 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) (20 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (19 สิงหาคม 2562)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด (19 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (16 สิงหาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (16 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (16 สิงหาคม 2562)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903