TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน (16 สิงหาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ (15 สิงหาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (10 สิงหาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (10 สิงหาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (10 สิงหาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ (7 สิงหาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ (7 สิงหาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ (7 สิงหาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (10 กรกฎาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (10 กรกฎาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (10 กรกฎาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ (25 มิถุนายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (8 มิถุนายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง) (8 มิถุนายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 3 รายการ (8 มิถุนายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง) (8 มิถุนายน 2561)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (4 มิถุนายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (24 พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ) (9 พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑) (9 พฤษภาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903