TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (4 มิถุนายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (24 พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ) (9 พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑) (9 พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (9 พฤษภาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (1 พฤษภาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒ รายการ (26 เมษายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒ รายการ (18 เมษายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (10 เมษายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑) (10 เมษายน 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ) (10 เมษายน 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (23 มีนาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๖ รายการ (13 มีนาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง) (8 มีนาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑) (6 มีนาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ) (6 มีนาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ (2 มีนาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (28 กุมภาพันธ์ 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (14 กุมภาพันธ์ 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ (13 กุมภาพันธ์ 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903