ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์หรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
นางสาว เสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Sawvakonu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

18 พฤษภาคม 2562 18/05/2562 ธพ.บร และ จนท. ปฎิบัติหน้าที่ ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2562 ณ วัดกลาง(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

16 พฤษภาคม 2562 ธพ.บุรีรัมย์ และ จนท. ตรวจสอบที่ดินแปลง บร 808 ต. ปะคำ อ. เมืองบุรีรัมย์ กรณีมีผู้ร้องเรียน ว่ามีราษฏร บุกรุกที่ดิน ที่ดินแปลงนี้ กรมปศุสัตว์ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ เป็นที่ตั้งด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์

8 พฤษภาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยได้ บริการรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ณ สนง.สรรพากรพื้นที่ บร (ธพ.บุรีรัมย์)

6 พฤษภาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล (ธพ.บุรีรัมย์)

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อประกอบการเกษตร(ทำไร่) เป็นเช่าเพื่ออาคารที่พักแรม

2 พฤษภาคม 2562 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

2 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2562

3 เมษายน 2562 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ จากเพื่อประกอบการเกษตร (ทำไร่) เป็นเช่าเพื่ออาคารพักแรม

15 มีนาคม 2562 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ราชพััสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.847(บางส่วน) รายนางวลัยพร โตวีรสูตร

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 103/5 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.0 4461 1989 โทรสาร. 0 4461 1588 E-mail:rtbrr@treasury.go.th