ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์หรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
นางสาว เสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Sawvakonu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

19 กรกฎาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

18 กรกฎาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ม. 4 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

16 กรกฎาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ปฏิบัติภารกิจ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ณ วัดกลาง(พระอารามหลวง)

11 กรกฎาคม 2562 กรมธนารักษ์ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง-เมืองบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
27 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงวัตุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ ราย นางสาวสุมาลี มะลิรัมย์

14 พฤษภาคม 2562 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อประกอบการเกษตร(ทำไร่) เป็นเช่าเพื่ออาคารที่พักแรม

2 พฤษภาคม 2562 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

2 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2562

3 เมษายน 2562 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ จากเพื่อประกอบการเกษตร (ทำไร่) เป็นเช่าเพื่ออาคารพักแรม

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 103/5 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.0 4461 1989 โทรสาร. 0 4461 1588 E-mail:rtbrr@treasury.go.th