ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
นางสาว จารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
jaruwansi@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

2 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ภาคพรรษา

28 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562

27 สิงหาคม 2562 นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงตรวจพื้นที่โครงการสำคัญ

26 สิงหาคม 2562 นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานภารกิจประจำ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
2 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ภาคพรรษา

28 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562

27 สิงหาคม 2562 นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงตรวจพื้นที่โครงการสำคัญ

26 สิงหาคม 2562 นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานภารกิจประจำ

14 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ลูกจ้างชั่วคราว 
28 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

22 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

22 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสำรวจข้อมูล

16 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล

27 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

22 ธันวาคม 2560 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

13 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th