ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
นางสาว จารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
jaruwansi@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

9 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "ธนารักษ์รวมใจแบ่งปันให้โรงเรียนและชุมชนบ้านแม่ลาน" ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

9 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์

1 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ณ วัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

28 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/2562 ณ.ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
9 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "ธนารักษ์รวมใจแบ่งปันให้โรงเรียนและชุมชนบ้านแม่ลาน" ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

9 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์

1 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ณ วัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

28 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/2562 ณ.ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

12 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักพัฒนาฯได้ตรวจรับมอบอาคารตึกแถว ค.ส.ล.ชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง รวม 7 คูหา

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ลูกจ้างชั่วคราว 
28 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

22 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

22 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสำรวจข้อมูล

16 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล

27 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

22 ธันวาคม 2560 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

13 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th