ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8  
นางสาว วิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

15 มีนาคม 2560 กำหนดการจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน

21 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลาพูน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ในเหมืองแร่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอลี้

21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ โดยจัดเป็นชุด ๆ ละ 5 เหรียญ ราคาชุดละ 100 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 จำกัดการจ่ายแลก 1 คน ต่อ 1 ชุด (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน)

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
28 มีนาคม 2560 เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (WIPO)ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่ัั่ืวประเทศ

15 มีนาคม 2560 กำหนดการจำหน่าย/จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลาพูน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ในเหมืองแร่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอลี้

21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ โดยจัดเป็นชุด ๆ ละ 5 เหรียญ ราคาชุดละ 100 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 จำกัดการจ่ายแลก 1 คน ต่อ 1 ชุด (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน)

16 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5351 1298  5351 0277/ โทรสาร 0 5356 3332 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th