ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
นางสาว วิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

16 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ดำเนินการปักผังการปลูกสร้างอาคารตลาดยกกรรมสิทธิ์

18 ตุลาคม 2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยในที่ราชพัสดุ แปลง ลพ.164

9 ตุลาคม 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ.288 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 1-2-22 ไร่

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
16 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ดำเนินการปักผังการปลูกสร้างอาคารตลาดยกกรรมสิทธิ์

18 ตุลาคม 2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยในที่ราชพัสดุ แปลง ลพ.164

9 ตุลาคม 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ.288 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 1-2-22 ไร่

8 ตุลาคม 2561 ส่วนจัดการที่ราชพัสดุร่วมกับส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ.383

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ลูกจ้างชั่วคราว 
27 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

22 ธันวาคม 2560 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

13 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

2 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ

28 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th