ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
นางสาว วิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

19 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

28 มิถุนายน 2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ” จัดทำดอกไม้จันทน์

23 มิถุนายน 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
19 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

28 มิถุนายน 2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ” จัดทำดอกไม้จันทน์

23 มิถุนายน 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

22 มิถุนายน 2560 ปฏิญญาวายุภักษ์ และ Banner โครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต”

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5351 1298  5351 0277/ โทรสาร 0 5356 3332 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th