ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8  
นางสาว วิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

24 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้ เงินทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ณ บ้านเด็กใจดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ปีที่ 84

19 พฤษภาคม 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน

18 พฤษภาคม 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำพูน

17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนจัดประชุมหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ แปลง ลพ.423 อำเภอลี้ เนื้อที่ 17 ไร่

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
24 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้ เงินทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ณ บ้านเด็กใจดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ปีที่ 84

19 พฤษภาคม 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน

18 พฤษภาคม 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำพูน

17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนจัดประชุมหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลง ลพ.423 อำเภอลี้ เนื้อที่ 17 ไร่

8 พฤษภาคม 2560 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการสืบฮีต สานฮอย เตียวขึ้นดอยขะม้ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5351 1298  5351 0277/ โทรสาร 0 5356 3332 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th