ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
นางสาว จารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
jaruwansi@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

13 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์

24 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ส่วนจัดการที่ราชพัสดุและส่วนบริหารทั่วไป ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

17 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นางสาววิชาดา จ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้ากิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”

13 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน “พลังจิต ด้านทุจริต” ณ โรงภาพยนตร์ EGV ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
13 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

24 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ส่วนจัดการที่ราชพัสดุและส่วนบริหารทั่วไป ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

17 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นางสาววิชาดา จ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้ากิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”

13 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน “พลังจิต ด้านทุจริต” ณ โรงภาพยนตร์ EGV ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน

12 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ผู้แทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน ครั้งที่ 2/2561

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ลูกจ้างชั่วคราว 
28 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

22 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

22 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสำรวจข้อมูล

16 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล

27 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

22 ธันวาคม 2560 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

13 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th