ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


    1     2     3     4     5     6  
นางสาว วิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

14 พฤศจิกายน 2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และ นายนพดล มุ่งมงคล นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

10 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

25 ตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจทำความสะอาดโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง

24 ตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2560

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
14 พฤศจิกายน 2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และ นายนพดล มุ่งมงคล นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

10 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

24 ตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2560

29 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

21 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2560

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th