ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


    1     2     3     4     5     6     7  
นางสาว วิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

21 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2560

14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

14 กันยายน 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ “เดินหน้าธุรกิจยุค Thailand 4.0 กับมาตรการกระทรวงการคลัง”

12 กันยายน 2560 เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
21 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2560

14 กันยายน 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดลำพูน

14 กันยายน 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ “เดินหน้าธุรกิจยุค Thailand 4.0 กับมาตรการกระทรวงการคลัง”

12 กันยายน 2560 เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

4 กันยายน 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมและร่วมให้การต้อนรับ พลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th