ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6  
นางสาว วิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

20 มิถุนายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC

20 มิถุนายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20 มิถุนายน 2561 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานของจังหวัดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง

13 มิถุนายน 2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
20 มิถุนายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC

20 มิถุนายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20 มิถุนายน 2561 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 นายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานของจังหวัดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง

13 มิถุนายน 2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9

23 พฤษภาคม 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 85

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ลูกจ้างชั่วคราว 
27 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

22 ธันวาคม 2560 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

13 ธันวาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

2 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ

28 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ

     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th